Yhteistyössä mukana

Kuljetusala.com sivusto kokoaa tietoa kuljetusalan ammateista, koulutuksesta ja oppilaitoksista. Sivusto on rakenne yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken.

Kuljetusala.com sivusto kokoaa tietoa kuljetusalan ammateista, koulutuksesta ja oppilaitoksista. Sivuston ylläpidosta vastaa Autoliikenteen Työnantajaliitto ry. Yhteydenotot helpoiten sähköpostilla osoitteeseen: tiedotus a alt.fi


Edunvalvontajärjestelmä on Suomessa kaksijakoinen. Toisaalta maassamme on työmarkkinajärjestöjä eli työnantajayhdistyksiä ja työntekijäyhdistyksiä, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus solmia oman alansa työehtosopimuksia. Ja toisaalta edunvalvontajärjestelmään kuuluvat elinkeinopoliittiset järjestöt, joiden pääasiallisena tarkoituksena on harjoittaa oman alansa taloudellista edunvalvontaa. Samalla järjestöllä voi olla myös molempia, sekä työmarkkinapoliittisia että elinkeinopoliittisia edunvalvontatehtäviä.

Maantiekuljetusalalla työmarkkinajärjestöt, jotka solmivat työehtosopimukset, ovat työnantajia edustava Autoliikenteen Työnantajaliitto ry sekä työntekijöitä edustava Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja toimihenkilöitä edustava Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry. Elinkeinopoliittista edunvalvontaa harjoittavat puolestaan tavaraliikennealalla mm. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Logistiikkayritysten liitto ry sekä henkilöliikennealalla Linja-autoliitto ry.


Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on ammattimaista autoliikennettä harjoittavien ja kuljetusalalla toimivien yritysten edunvalvonta- ja palveluorganisaatio työmarkkina-asioissa. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä sekä tavaraterminaaleja, KTK-yrityksiä ja taksivälityskeskuksia.

www.alt.fi


Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on yli 50 000 kuljetusalan ammattilaisen vahva edunvalvoja. Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen auto-, ahtaus-, kuljetus- ja muilla näihin liittyvillä ammattialoilla, kuten kuljetusliikkeiden autokorjaamoissa sekä säiliöauto- ja öljytuote-, terminaali-, matkailu- ja eri huolinta-aloilla sekä liikenneopetusalalla työskentelevien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ammatinharjoittajien muodostama rekisteröity yhdistys - ammattiosasto.

www.akt.fi


Logistiikkayritysten Liitto ry

Logistiikkayritysten Liitto on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien tavaralogistiikkapalveluyritysten elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö, tehtävänään edistää jäsenyritysten liiketoiminnan edellytyksiä.

www.logistiikkayritykset.fi 


Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 6 000 kuljetus- ja logistiikka –alan yritystä.

www.skal.fi


Volvo Trucks

Volvo Trucks myy asiakkailleen kuorma-autoja ja kuljetusten kokonaisratkaisuja. Se on osa Volvo Groupia, joka on maailman suurimpia kuorma- ja linja-autojen, rakennuskoneiden sekä meri- ja teollisuusmoottorien valmistajia. Volvo Trucksin työ perustuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat laatu, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen.

www.volvotrucks.fi

Yhteistyössä mukana

  • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
  • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
  • Logistiikkayritysten Liitto ry
  • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
  • Volvo Trucks
Vasemmalta: Juha Häkkinen (AKT), Heini Polamo (SKAL), Pekka Aaltonen (LogYL), Mari Vasarainen (ALT),
VERKKOVARAANI