Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Logistiikan perustutkinnon ja kaikki kuljetusalan ammatti- ja erikoistutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen sopimus, jossa opiskelijaa koulutetaan työpaikalla. Oppisopimukseen liitetään henkilökotainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta. Koulutukseen kuuluu myös tietopuolisia opintoja, jotka suoritetaan joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa.

Oppisopimuskoulutuksen työskentelyjaksojen ajalta opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä kolmeen vuotta. Aiempi koulutus ja ja työkokemus lyhentävät koulutusaikaa. 

Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkakouluttaja. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joista vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset.Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, jonka ottaa vastaan tutkintotoimikunta. 

VERKKOVARAANI