Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Perustutkinto antaa valmiudet työskennellä alan moninaisissa perustehtävissä, ammattitutkinnon suorittanut on alansa ammattilainen ja erikoisammattitutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä alan vaativampia työtehtäviä kuten esimiestehtäviä.

Kuljetusalan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto muodostuu viidestä osaamisalasta, jotka ovat Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten, Henkilökuljetusten ja Kuljetusalan työnjohdon osaamisala.

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa on kussakin kaksi pakollista tutkinnon osaa (yht. 50 osp), jotka jokaisen on suoritettava:

 • kuljettajana toimiminen
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyys 


Pakollisten tutkinnon osien lisäksi on valittava vähintään yksi osaamisalakohtaisista valinnaisista tutkinnon osista (60-120 osp). Tämän lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista (0-40 osp) niin, että koko tutkinnon osaamispistemäärän vähimmäismäärä 150 osp täyttyy. Valinnaiset tutkinnon osat ovat osaamisaloittain seuraavat: 

1. Palvelukuljetusten osaamisala (väh. 1)

 • asennuskuljetukset (60 osp)
 • hinauskuljetukset (60 osp)
 • muuttokuljetukset (60 osp)
 • tienkunnossapito (60 osp)


2. Tavarakuljetusten osaamisala (väh. 1)

 • kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset (60 osp)
 • maa-aineskuljetukset (60 osp)
 • säiliökuljetukset (60 osp)
 • ympäristöhuollon kuljetukset (60 osp)
 • erikoiskuljetukset (60 osp)
 • eläinkuljetukset (60 osp)

 

3. Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala (väh. 1) 

 • metsäteollisuuden puukuljetukset (60 osp)
 • metsäteollisuuden energiakuljetukset (60 osp)
 • metsäteollisuuden jalostekuljetukset (60 osp)

 

4. Henkilökuljetusten osaamisala (väh. 1) 

 • aikataulunmukainen säännöllinen reittiliikenne (60 osp)
 • palveluliikenne (60 osp)
 • tilausliikenne (60 osp)


Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisalojen valinnaiset tutkinnon osat, joita on siis valittava edellä mainituista valinnoista riippuen 0-40 osp eli niin, että koko tutkinnon osaamispistemäärän vähimmäismäärä 150 osp täyttyy: 

 • henkilöliikenteen rahdinkuljetus (40 osp)
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus (15 osp)
 • työhön perehdyttäminen ja opastaminen (40 osp)
 • huolto ja kunnossapito (40 osp)
 • tutkinnon osa/osia kuljetusalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta tai toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (40 osp)

 

5. Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

Osaamisala Kuljetusalan työnjohto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • kuljetusalan työnjohtajana toimiminen (50 osp)
 • kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi (50 osp)


Lisäksi on valittava seuraavista valinnaisista tutkinnon osista niin, että tutkinnon osaamispistemäärän vähimmäismäärä 150 osp täyttyy:

 • varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi (30 osp)
 • ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi (30 osp)
 • kehitystehtävän suunnittelu (20 osp)
 • tutkinnon osa/osia kuljetusalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta tai toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (30 osp)


Lisätietoja kuljetusalan ammattitutkinnosta ja sen perusteet.


VERKKOVARAANI