Kuljetusala on kaiken perusta

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Ala tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa noin 5 000 uutta työntekijää vuosittain muun muassa nykyisten työntekijöiden jäädessä eläkkeelle.

Suomi elää pyörillä

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa.

Suomessa kuljetettiin vuonna 2017 tavaraa maanteitse 322 miljoonaa tonnia eli joka päivä keskimäärin lähes miljoona tonnia. Kaikista kuljetettavista tavaroista yli 90 % kuljetettiin maanteitse.

Tehtaat pysähtyisivät ja kotitaloudet jäisivät ilman jokapäiväisiä tuotteitaan, jos tavarakuljetukset katkeaisivat. Kaikki kaupoissamme olevat tavarat kuljetetaan kuorma-autoilla.


Riku

Ilman meitä Suomi pysähtyy

Riku

kuorma-autonkuljettaja

Ala lukuina

  • Noin 150 000 henkilöä saa elantonsa maantiekuljetusalasta
  • Tavaraliikenneyrityksiä on noin 9 000 ja niiden kokonaisliikevaihto on 6 miljardia euroa
  • Linja-autoliikenteen yrityksiä on noin 800 ja niiden kokonaisliikevaihto on 1,1 miljardia euroa
VERKKOVARAANI