Kuinka paljon kuljettajan työväline maksaa?

Kuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista, ja työvälineen hintakin on korkea. Uuden tavallisen kuorma-auton arvonlisäveroton hinta on keskimäärin noin 130 000 euroa, täysperävaunuyhdistelmän 230 000 euroa
ja säiliöauton 380 000 euroa.

Kaupunkiliikenteessä käytettävän linja-auton arvonlisäveroton hinta lähtee puolestaan keskimäärin 230 000 eurosta, pikavuoroliikenteen linja-auto 280 000 eurosta ja tilausajoliikenteen linja-auto 300 000 eurosta ylöspäin.

Maksaako koulu ajokorttini?

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ja lentoasemapalvelujen koulutusohjelmiin kuuluu ajokorttiopetus, ja se on opiskelijalle maksutonta. Ajokorttiin liittyvät lupa-anomukset ja tutkintomaksut tulee opiskelijan maksaa itse. Esim. ajo-oikeuden korottaminen henkilöautosta C-korttiin maksaa autokoulussa noin 1 000 euroa. Sen lisäksi tarvitaan ammattipätevyys, jotta voi toimia kuljettajan ammatissa.

Millaisia töitä alalla tehdään?

Kuljetusalan työtehtävät liittyvät tavaran kuljettamiseen, pakkaamiseen ja varastointiin, kuljetusvälineiden huoltotöihin, henkilökuljetuksiin sekä suunnittelu- ja hallintotehtäviin. Suurin ammattiryhmä on tavarankuljettajat, joita työskentelee Suomessa 70 000. Kuljetusalan ammateista voit lukea tarkemmin Ammatit -osiosta.

Millaista logistiikan opiskelu on?

Logistiikan perustutkinnonopiskelu on käytännönläheistä ja jo opiskelussa on tekemisen meininkiä. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksoja, joissa opiskelija pääsee harjoittelemaan oppimaansa käytännön työelämässä. Lisäksi opiskellaan jonkin verran perusopintoja kuten äidinkieltä, matematiikkaa ja kieliä.

Ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelu on teoreettista, ja opintoihin kuuluu esimerkiksi kirjatenttejä, ryhmätöitä, harjoitustöitä ja esseitä. Ammattikorkeakouluissa työharjoittelu on osa opintoja.

Lisää tutkinnoista voit lukea Koulutus ja haku -osiosta. Lisää opiskelusta voit lukea oppilaitosten nettisivuilta, joiden osoitteet löydät Oppilaitokset -osiosta.

Missä logistiikan alalla voi tehdä töitä?

Kuljetusalan työpaikkoja on kuljetusyrityksissä, linja-autoyrityksissä, kunnallisilla liikennelaitoksilla (Tampere ja Turku), taksiyrityksissä, julkisella sektorilla, kaupan alan yrityksissä ja teollisuudessa.

Tavarankuljetusalalla yritykset ovat usein pieniä ja monet toimivat yksityisyrittäjinä. Myös taksikuskit työskentelevät usein yrittäjinä, etenkin pienillä paikkakunnilla.

Kuljetusalalla voi halutessaan suuntautua myös kansainvälisesti. Esimerkiksi linja-autonkuljettajat voivat tehdä ulkomaan tilausajoja ja tavarankuljettajat puolestaan voivat viedä ja hakea kuormia ulkomailta, lähinnä Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta.

Onko kuljetusalalla töitä?

Maantiekuljetusalalla löytyy aina töitä, koska yhteiskuntamme ei vain toimi ilman maantiekuljetuksia. Teollisuus, kauppa, energiahuolto, terveydenhuolto, vienti/tuonti vaatii aina toimiakseen kumipyöriä.

Linja-autoliikenteessä on taloussuhdanteista riippumatta aina pulaa ammattitaitoisista kuljettajista. Myös taksinkuljettajia on tarvittu enemmän kuin on ollut tulijoita.

Kuljetusalalta on siirtymässä eläkkeelle merkittävä joukko työntekijöitä, ja ala tarvitsee noin 5 000 uutta työntekijää vuosittain. Heistä noin 3 000 työllistyy tavarankuljettajiksi, 700 linja-autonkuljettajiksi ja noin 1 000 terminaali- ja korjaamotyöntekijöiksi sekä toimihenkilöiksi. Joten alalla tulee riittämään aina töitä.

Pääsenkö pelkällä ajokortilla ammattikuljettajaksi?

Pelkällä ajokortilla ei pääse tavaraliikenteen tai linja-autoliikenteen kuljettajaksi. Ajokortin lisäksi vaaditaan ammattipätevyyden peruskoulutuksen suorittamista, jonka pituus on iästä riippuen 140 tai 280 tuntia.

Kuljettajien, jotka ovat saaneet linja-auton ajo-oikeuden (D1-, D- tai DE-ajokortti) ennen 10.9.2008 tai kuorma-auton ajo-oikeuden (C1-, C- tai CE-ajokortti), ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Kaikkien tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viidessä vuodessa.

Lisää ammattipätevyydestä voit lukea Trafin sivuilta. 


Paljonko rekka ja bussi kuluttavat polttoainetta?

Polttoaineen kulutus vaihtelee paljon, mutta nykyisissä kuorma-autoissa vaihteluväli on alle 20 litrasta/100 km (kevyet jakeluautot) aina yli 40 litraan (raskaat maansiirtoautot). Täysperävaunuyhdistelmä syö noin 50 litraa/100 km.

Linja-autoissa on normaalin dieselin lisäksi käytössä myös muita polttoainelaatuja, esim. kaupunkiliikenteessä maakaasu. Dieseliä kaupunkiliikenteen bussit kuluttavat kaupungin ja auton koosta riippuen 35-50 litraa/100 km, kun taas tilausajossa kulutus on noin 20 litraa/100 km.

Saanko ajaa alaikäisenä autoa, jos opiskelen kuljetusalaa?

Ilman ajo-oikeutta eli ajokorttia saat ajaa autoa suljetulla alueella (esimerkiksi koulun ajorata), minne ei pääse muuta liikennettä ja täytettyäsi 17 vuotta yleisen liikenteen seassa opettajan läsnäollessa. Lisäksi voit saada henkilöauton ajokortin (B, BE) jo 17-vuotiaana ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeluun sisältyviin ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajoihin.

Voiko opiskella kotipaikkakunnalla tai lähellä kotia?

Kuljetusalan työtehtäviin opiskellaan yleisimmin ammattiopistossa. Suoritettavan tutkinnon nimi on logistiikan perustutkinto (kuljettajat ja terminaali- ja varastotyöntekijät) tai autoalan perustutkinto (huoltokorjaamotyö). Alaa voi opiskella myös aikuiskoulutuksessa, oppisopimuksella, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kuljetusalan opetusta tarjoavia oppilaitoksia on ympäri Suomea pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle. Oppilaitokset-osiosta näet, missä alan oppilaitokset sijaitsevat. Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta voit lukea lisää Puolustusvoimien nettisivuilta.

Ari-Pekka

On hienoa, kun saa hommat sujumaan

Ari-Pekka

ajojärjestelijä
VERKKOVARAANI