Kuljetusala on kaiken perusta

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Ala tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa noin 5 000 uutta työntekijää vuosittain muun muassa nykyisten työntekijöiden jäädessä eläkkeelle.

Kuljetusala ja muut alat työllistävät nykyisin tavaraliikenteessä noin 70 000 kuljettajaa. Linja-autonkuljettajia on 12 000 ja taksinkuljettajia 17 000. Runsas kolmannes Suomen linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Lisäksi ala työllistää esimerkiksi 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää.

Kuljetusala ja sitä tukevat toimialat työllistävät noin 10 % kaikista Suomen työllisistä. Uusia työpaikkoja on syntynyt koko 2000-luvun.

Suurin osa Suomen autoliikennealan yrityksistä on kooltaan pieniä: yrityksistä noin 50 % työllistää 1-9 työntekijää ja toimihenkilöä. Vähintään 300 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä yrityksiä on noin 2 %, mutta kyseisten yritysten merkitys koko alan työllistävyydessä on suuri. Niiden palveluksessa oleva henkilöstömäärä kattaa noin 40 % koko alan työntekijä- ja toimihenkilömäärästä. 

5 000 uutta työntekijää joka vuosi

  • 3 000 uutta tavaraliikenteen kuljettajaa
  • vajaa 1 000 uutta linja-autonkuljettajaa
  • runsas 1 000 uutta henkilöä toimihenkilö-, terminaali- ja huoltokorjaamotehtäviin
VERKKOVARAANI