Pysyn työssä vireänä, kun on riittävästi työpainetta eli ”drive” päällä, sanoo Cai Aller. Hänen uransa kuljetusalalla alkoi jo nuorena, ja nykyään Cai toimii työnjohtajana ympäristönhuollon parissa.

– Tämän päivän sana on kierrättäminen. Sana ”jäte” on jäänyt taustalle, nyt puhutaan materiaalin hyödyntämisestä. Myös vaarallisissa jätteissä, jotka ovat päätyötäni, on uudelleenhyödyntäminen tullut mukaan käsittelyyn, Cai Aller, 46, kertoo.

Hän toimii työnjohtajana ja vastaa vaarallisen jätteen palveluyksikön vetämisestä. Yksikössä on seitsemän työntekijää ja muutama aliurakoitsija kalustollaan. Cain työntantaja on ympäristönhuoltoyhtiö Sita, jonka palveluksessa hän aloitti 19 vuotta sitten.

– Tulin yritykseen kuljettajan tehtäviin, joihin kuului pääsääntöisesti vaarallisen jätteen kuljetustehtävät. Vuonna 1998 siirryin työnjohtajaksi ja tässä samassa tehtävässä olen ollut tähän päivään asti, Cai kertoo.

Ennen ympäristönhuollon pariin siirymistä Cai ehti työskennellä erilaisissa kuljetustehtävissä. Ura kuljetusalalla alkoi jo 18–vuotiaana, kun Cai sai kuorma-autokortin ja alkoi ajaa ammatikseen. Armeijasta hän kotiutui kuljetusaliupseerina, taskussaan yhdistelmäajoneuvoajokortti.

– Siitä eteenpäin tein erilaisia kuljettajan tehtäviä, kuten muuttoja, jakeluajoja, säiliöautokuljetuksia, erikoiskuljetuksia ja
rakennusjätteen ajoa, Cai muistelee.

Jatkokouluttautuminen kannattaa

Nykyisessä työssään työnjohtajana Cain tehtäviin kuuluu muun muassa ajojen järjestelyä, tilausten vastaanottoa, asiakaspalvelua ja myynnin tukena olemista palveluiden hinnoittelussa. Työ on nopeatempoista ja
itsenäistä. Pitää olla reipas, oma-aloitteinen ja asiakaspalveluhenkinen. Työ kuitenkin palkitsee tekijänsä.

– Antoisinta on, kun saa asiakkaalta kiitosta tehdystä
työstä ja se, että näkee työssään tyytyväisen työntekijän, Cai tiivistää.

Vaikka kokemus on kartuttanut ammattitaitoa, on Cai kerännyt sitä lisää jatko-opiskelemalla työn ohessa. Hän on suorittanut Työtehoseuran (TTS) järjestämän kaksivuotisen kuljetusalan työnjohtokoulutuksen. Koulutuksessa paneuduttiin muun muassa työlainsäädäntöön, kustannustehokkaaseen työhön sekä työturvallisuuteen.

– Sain hyviä eväitä esimiestyöhön. Koulutuksessa käytiin hyvin läpi ongelmatilanteita, joita voi kohdata työelämässä, ja kuinka niistä selvitään, Cai sanoo ja lisää

– Uskon tämän esimieskoulutuksen auttavan minua tämän päivän työelämässä pitkälle.

Cai Aller 1
VERKKOVARAANI