Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetusalan ammattitutkinnon suorittaneet sekä lukion käyneet voivat jatkaa kuljetusalan opintojaan ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa logistiikkainsinöörin tai tradenomin tutkinnon. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa myös liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon.

Logistiikkainsinööri

Logistiikkainsinöörin tutkinto (AMK) antaa pätevyyden tehdä esimerkiksi työnjohtotehtäviä kuljetusyritysten eri osastoilla, kuten kuljetusten johtamisessa, varastossa, korjaamolla ja myynti- ja hallinto-osastoilla. Esimiestöissä korostuvat teknisen osaamisen lisäksi ihmissuhdetaidot. Valmistunut voi työllistyä myös suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.

Opintoihin kuuluu logistiikan ja logistiikan johtamisen opintoja, yritystaloutta, kuljetuksiin, materiaalinkäsittelyyn ja varastointiin liittyviä opintoja sekä logistisen ketjun hallintaa. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua ja opinnäytetyö. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen vie yleensä 4 vuotta.


Tradenomi

Logistiikan alan tradenomiksi voi valmistua ammattikorkeakoulun liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmasta. Logistiikkaan erikoistuneet tradenomit voivat työskennellä ostotoiminnan, varastoinnin, kuljetuksen tai kansainvälisen kaupan ammattilaisina. Ammattinimike voi olla esimerkiksi ostaja, ostopäällikkö, vientiassistentti, myyntisihteeri tai kuljetuspäällikkö.

Koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä, joista noin 40 opintopistettä on logistiikan opintoja. Tutkinnon suorittaminen vie yleensä 3,5 vuotta.


Liikenneopettaja

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä autokoulussa henkilöauton ajo-opettajana. Lisäksi tutkintoon kuuluvat valinnaiset osat antavat valmiuksia toimia muun muassa tutkinnon vastaanottajana, moottoripyörä- tai raskaampien ajoneuvoluokkien opettajana.

Tutkinto on laajuudeltaan 100 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää yleensä 1,5 vuotta.Korkeakoulut

Teknillisissä korkeakouluissa ja yliopistoissa voi suorittaa diplomi-insinöörin ja maisterin tutkinnon, jotka antavat pätevyyden tehdä töitä kuljetusalan suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Myös logistiikan lehtori on peruskoulutukseltaan insinööri tai maisteri.

Teknillisissä korkeakouluissa ja yliopistoissa voi suorittaa diplomi-insinöörin ja maisterin tutkinnon, jotka antavat pätevyyden tehdä töitä kuljetusalan vaatimissakin suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Myös logistiikan lehtori on peruskoulutukseltaan insinööri tai maisteri.

Logistiikkainsinööri voi kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen hakea opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa, joka on tarkoitettu logistiikan asiantuntijatehtävissä toimiville insinööreille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan työelämän johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Logistiikan Yamk tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja ajallisesti kestää 2 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot ovat toteutukseltaan monimuoto-opiskelua työn ohessa. 

VERKKOVARAANI