Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Ammattioppilaitoksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon. Koulutukseen voi hakea jo heti peruskoulun jälkeen. Kuljetusalasta kiinnostuneelle on tarjolla logistiikan perustutkinto, jossa on kolme koulutusohjelmavaihtoehtoa: kuljetuspalvelut, varastopalvelut ja lentoasemapalvelut.

Logistiikan perustutkinnon tutkintonimikkeet ovat autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja ja lentoasemahuoltaja. Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta Koulutusnetin sivuilta.

Logistiikan perustutkinto

Tutkinnon suorittaneet toimivat henkilö- tai tavaraliikenteessä kuorma-auton, linja-auton tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajina tai varastonhoitajina kaupan, teollisuuden, liikenteen tai julkisen sektorin palveluksessa tai ilmailuliikenteen yrityksissä lentoaseman, lentokentän ja maapalvelujen perustehtävissä.

Logistiikan tehtävänä on yhteiskunnan, henkilö- ja tavaraliikenteen sekä muiden logististen palvelujen turvaaminen. Toimintaympäristöt kansainvälistyvät ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä. Logistiikan perustutkinnon suorittanut osaa palvella asiakkaita. Hän osaa toimia valitsemassaan työssä myös kansainvälisessä ympäristössä.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja sen suorittaminen vie heti peruskoulun jälkeen yleensä 3 vuotta ja myöhemmässä elämän vaiheessa vähemmän. Ammatillisia tutkinnon osia on yhteensä 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp. Tutkintoon kuuluu myös vähintään 30 osp työssäoppimista. 

Logistiikan perustutkinnon koulutusohjelmavaihtoehdot

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma

Koulutuksesta valmistuu autonkuljettajaksi, yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi tai linja-autonkuljettajaksi. Koulutus sisältää kuljettajille pakollisen ammattipätevyyden peruskoulutuksen sekä ajokorttikoulutukset niin, että

  • autonkuljettajaksi valmistuvalla on vähintään BC-ajokortti
  • yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi valmistuvalla vähintään BCE-ajokortti
  • linja-autonkuljettajaksi valmistuvalla vähintään BD-ajokortti.


Koulutuksessa opiskellaan muun muassa eri kuljetusmuodoissa vaadittavia taitoja, kuten asiakaspalvelua, tavarakuljetusten hallintaa, työ- ja ympäristöturvallisuutta, ajoneuvotekniikkaa sekä perushuoltotoimia. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittanut osaa kuljettaa tuotteita tai asiakkaita kannattavasti, turvallisesti ja vastuullisesti.

Hän tuntee ajoneuvonsa, osaa tarkastaa sen ja tehdä tavallisimmat huoltotoimet. Hän osaa lastata ajoneuvon säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan. Hän tuntee kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hän on joustava asiakaspalvelija ja osaa kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä.

Lue lisää kuljetuspalvelujen koulutusohjelmasta Opintopolusta.

Varastopalvelujen koulutusohjelma

Koulutuksesta valmistuu varastonhoitajaksi. Varastonhoitajaksi valmistuva voi suorittaa koulutuksen yhteydessä B-ajokortin.

Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Heillä on taito tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esimerkiksi trukilla tai automaattisilla laitteilla. He pystyvät hoitamaan varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. He tuntevat varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalivirtojen perustoiminnat. Varastonhoitaja hallitsee logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastoinnin, kuljetukset, talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot.

Lue lisää varastopalvelujen koulutusohjelmasta Opintopolusta.

Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma

Koulutuksesta valmistuu lentoasemahuoltajaksi. Koulutus sisältää kuljettajille pakollisen ammattipätevyyden peruskoulutuksen sekä ajokorttikoulutuksen niin, että lentoasemahuoltajaksi valmistuvalla on vähintään BC-ajokortti.

Lentoasemahuoltajat toimivat lentoasemilla lentoliikennettä lähellä toimivissa yrityksissä tai lentoasemien ylläpidosta vastaavan Ilmailulaitoksen palveluksessa. Lentoasemahuoltajan työ voi olla joko lentoasemien kunnossapitoa tai maapalvelutehtäviä tai molempia.

Lentoasemien kunnossapitotehtäviä ovat esimerkiksi kiito- ja rullausteiden sekä asematasojen ja niihin kuuluvien rakennusten kunnossapito ja lentoasemien pelastuspalvelu. Lentoasemien maapalvelutehtäviin kuuluu lentokoneiden saapumiseen, lähettämiseen sekä niiden lentoasemalla oloaikaan sijoittuvat tehtävät. Isommilla lentoasemilla työ on yleensä eriytyneempää, sen sijaan pienemmillä asemilla tehdään monipuolisempia tehtäviä.

Lue lisää lentoasemapalvelujen koulutusohjelmasta Opintopolusta. 

VERKKOVARAANI