Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Tutkinnot

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla aina ammatillisesta perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti.    

Monet kuljetusalan ammattilaisista ovat hankkineet ammattitaitonsa suorittamalla ensin peruskoulun jälkeen logistiikan perustutkinnon ammattioppilaitoksessa. Logistiikan perustutkinnon voikin suorittaa melkein missä päin Suomea tahansa ja se antaa laaja-alaiset perusvalmiudet työskennellä alan moninaisissa työtehtävissä. 

Kuljetusalan ammattitutkinnolla alalla jo työskennellyt saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää ja kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinnolla saadaan ammattitaitoa, joka on vielä ammattitutkintoakin syvällisempää ja antaa valmiudet toimia mm. ajojärjestelijänä.

Kaikki tutkinnot suoritetaan samalla tavalla. Osaamista hankitaan vain sen verran kuin tarpeellista on. Kun tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito on hankittu, se osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä työpaikoilla näytöissä. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Tutkintoja voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opintoja voidaan jatkaa ammattikorkeakoulussa, teknillisessä korkeakoulussa ja yliopistossa.

Puolutusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3000 kuorma-auton-, yhdistelmäajoneuvon- ja linja-autonkuljettajaa. Koulutus antaa pätevyydet toimia kuljettajan työtehtävissä varusmiespalveluksen jälkeen.

Haku

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Peruskoulun tai lukion päättävät voivat hakea logistiikan perustutkinnon koulutukseen keväällä helmi-maaliskuussa järjestettävässä yhteishaussa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin haetaan aina jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen hausta: Opintopolku.fi

Ammattikorkeakouluun, yliopistoihin ja teknillisiin korkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa keväisin ja syksyisin. Valtaosaan koulutuksia haetaan kevään yhteishaussa ja syksyn haussa koulutustarjonta on suppeampaa. Hakea voi useampaan oppilaitokseen ja koulutusohjelmaan, mutta ensimmäisestä vaihtoehdosta saa lisäpisteitä. Valintaprosessiin kuuluu usein valintakoe, johon hakijat karsiutuvat aikaisemman koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella. 

Lisätietoja AMK- ja yliopistohausta: Opintopolku.fi

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja oppisopimuksesta: Opintopolku.fi

Lauri

Tätä työtä ei voi viedä Kiinaan

Lauri

linja-autonkuljettaja
VERKKOVARAANI