Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa opiskelija todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Tutkinto on tarkoitettu kuljetusalalla jo työskenteleville henkilöille, ennen kaikkea kuljetusalalla työnjohdollisissa tehtävissä toimiville.

Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista. Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta, joista on suoritettava vähintään yksi. Näiden lisäksi voi suorittaa vapaavalintaisesti tavara- tai henkilöliikenteen yrittäjyysosan, jonka ammattitaitovaatimukset ovat joko tavaraliikenteen yrittäjäkurssin tai linja-auto- tai taksiliikenteen yrittäjäkurssin mukaiset.

 Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Henkilöstöjohtaminen ja yhteistyötaidot
  • Talous ja kannattavuus
  • Markkinointi ja asiakaspalvelu


Valinnaiset tutkinnot osat, joista valitaan vähintään yksi:

  • Henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu
  • Tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelu


Lisäksi voi halutessaan suorittaa:

  • Yrittäjyys


Lisätietoja: tutkinnon perusteet.

VERKKOVARAANI