Monipuolista osaamista tarvitaan

Kuljetusala varmistaa, että kauppojen hyllyiltä löytyy tavaraa, teollisuus saa raaka-aineensa ja teollisuuden tuotteet päätyvät kulutukseen – joka päivä. Kumipyörillä kuljetetaan yli 90 prosenttia Suomen kuljetuksista.

Freija

Tässä työssä voin todella auttaa muita

Freija

inva-autonkuljettaja


Taksinkuljettajat kuljettavat ihmisiä yksilöllisesti paikasta toiseen. Työ on monipuolista asiakaspalvelua ja ajamista. Etenkin pienillä paikkakunnilla taksinkuljettajat ovat yrittäjiä, jolloin työnkuvaan saattaa liittyä myös erilaisia yrittäjän velvollisuuksia.

Taksinkuljettajat huolehtivat koululais-, vammais- ja vanhuskuljetuksista, kun etäisyydet ovat pitkiä eikä julkinen liikenne palvele asiakasta hänen tarvitsemallaan tavalla. Nykyisin kuljettajat saattavat hoitaa myös esimerkiksi ateriakuljetuksia tai muita pientavarakuljetuksia paikasta toiseen.

Työtä voi tehdään säännöllisesti tai keikkaluonteisesti. Työajat sijoittuvat ympäri vuorokauden. Sesonkeina, esimerkiksi pikkujouluaikaan, on kiireisempää kuin keskikesällä.

Taksinkuljettaja tarvitsee taksinajoluvan

Taksinkuljettaja on asiakaspalvelutyössä, joten häneltä edellytetään sosiaalisia taitoja hyvien ajotaitojen ja paikallistuntemuksen lisäksi. Kielitaidosta on myös hyötyä etenkin suuremmissa kaupungeissa.

Taksin ajaminen edellyttää B-ajokortin lisäksi poliisilta anottavaa taksinajolupaa, jonka saamiseksi on suoritettava vähintään 30-tuntinen koulutus ja läpäistävä TraFin järjestämä yleinen koe ja paikallistuntemuskoe.

VERKKOVARAANI