Monipuolista osaamista tarvitaan

Kuljetusala varmistaa, että kauppojen hyllyiltä löytyy tavaraa, teollisuus saa raaka-aineensa ja teollisuuden tuotteet päätyvät kulutukseen – joka päivä. Kumipyörillä kuljetetaan yli 90 prosenttia Suomen kuljetuksista.

Minna

Itsenäisempää hommaa saa hakea

Minna

kuljetusyrittäjä


Hankittu ammattitaito ja osaaminen on pääoma, jonka turvin voi työllistää itsensä ja muita. Yrittäjäksi haluavan kannattaa käyttää hyväksi kaikki se apu, jota tarjotaan esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistoista tai yrittäjäjärjestöistä.

Jos ajatus omasta kuljetusyrityksestä houkuttaa, homma lähtee liikkeelle liikenneyrittäjäkoulutuksesta. Tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen yrittäjäkurssit antavat yrittäjäksi aikovalle tuiki tarpeellista tietoa ja ammatillisen pätevyyden.

Yrittäjäkoulutus

Kaupallisten tavarankuljetusten sekä linja-auto- ja taksiliikenteen ammattimainen harjoittaminen lukeutuvat luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Yrittäjäksi haluavan tulee suorittaa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin valvonnan alainen tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen tai taksiliikenteen yrittäjäkurssi ja suorittaa hyväksytysti TraFin järjestämä koe.

Liikenteen harjoittamista koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä on liikenneyrittäjäkurssin hyväksytyn suorittamisen lisäksi, että hakija on hyvämaineinen, oikeustoimikelpoinen ja vakavarainen.

Liikenneyrittäjäkoulutusta antava oppilaitos antaa kurssista ja TraFi hyväksytysti suoritetusta loppukokeesta todistuksen. Taksiyrittäjäkurssi kestää vähintään 120 oppituntia, tavaraliikenneyrittäjäkurssi vähintään 140 oppituntia ja linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi vähintään 160 oppituntia. Kokeeseen voi tietyillä edellytyksillä päästä myös suoraan ilman kurssia, esimerkiksi jos henkilö on toiminut vähintään kaksi vuotta kuljetusyrityksen johtotehtävissä.

Liikenneyrittäjäkoulutus

VERKKOVARAANI