Kuljetusala on kaiken perusta

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Ala tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa noin 5 000 uutta työntekijää vuosittain muun muassa nykyisten työntekijöiden jäädessä eläkkeelle.

Suomi elää pyörillä

Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Suomessa kuljetettiin vuonna 2011 tavaraa maanteitse 313 miljoonaa tonnia eli joka päivä keskimäärin lähes miljoona tonnia. Kaikista kuljetettavista tavaroista yli 90 % kuljetettiin maanteitse. Tehtaat pysähtyisivät ja kotitaloudet jäisivät ilman jokapäiväisiä tuotteitaan, jos tavarakuljetukset katkeaisivat. Kaikki kaupoissamme olevat tavarat kuljetetaan kuorma-autoilla.

Kaikista maanteitse kuljetetuista tavaralajeista laskettu keskimääräinen kuljetusmatka oli vuonna 2011 59 km. Pisimmät keskimääräiset kuljetusmatkat olivat paperimassalla ja selluloosalla 212 km sekä jauhoilla, sokerilla, kahvilla, valmistetuilla hedelmillä ja vihanneksilla, muilla helposti pilaantuvilla elintarviketeollisuuden tuotteilla ja ruokaöljyllä 187 km. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuoritteesta oli vuonna 2010 55 % teollisuuden, 18 % kaupan ja 15 % rakennusalan kuljetuksia.

Kuorma-autoliikenteen yritysten kustannuksista suurimman osan muodostavat työvoimakustannukset, joiden osuus on keskimäärin 42 %. Polttoainekustannusten osuus on keskimäärin 25 %, pääomakustannusten osuus 10 % ja korjaus- ja huoltokustannusten osuus 7 %.

Linja-auto on tärkein joukkoliikennevälineemme: noin 60 % joukkoliikennematkoista tehdään linja-autoilla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella luku on lähes 80 %. Suomessa tehdään joka päivä keskimäärin 905 000 linja-automatkaa. Asukaslukuumme siirrettynä se tarkoittaa sitä, että noin 17 % väestöstämme käyttää kerran päivässä bussia.

Myös linja-autoliikenteen yritysten kustannuksista suurimman osan muodostavat työvoimakustannukset, joiden osuus on 55-57 % ja pääkaupunkiseudulla jopa 60 %. Polttoainekustannusten osuus on keskimäärin 15-17 %, pääomakustannusten osuus 8 % ja korjaus- ja huoltokustannusten osuus 7 %.

Ala lukuina

  • Noin 150 000 henkilöä saa elantonsa maantiekuljetusalasta
  • Tavaraliikenneyrityksiä on noin 9 000
  • Linja-autoliikenteen yrityksiä on noin 800
  • Luvanvaraisessa ammattiliikenteessä on noin 40 000 kuorma-autoa
VERKKOVARAANI